Gudstjänst

Gudstjänsterna i Jonsereds Missionskyrka är den primära mötesplatsen för församlingen. I gudstjänsten kommer människor tillsammans, gamla som unga, för att möta varandra och för att möta Gud. Alla församlingens gudstjänster är offentliga och det är öppet för vem som helst att besöka Jonsereds Missionskyrkas gudstjänster.

När?        Oftast på söndagar kl.11.00, men det kan variera något. (Se församlingsblad.)
Var?        I Jonsereds Missionskyrka, med några få undantag. (Se församlingsblad.)
Vem?      Alla som vill är varmt välkomna!

Söndagsskola finns för alla barn i samband med söndagarnas gudstjänster. Läs mer om söndagsskolan här.

Efter gudstjänsten erbjuds fikagemenskap i församlingssalen. Fikat kostar en liten slant som betalas antingen kontant eller med swish. Församlingens konfirmander som vill fika i samband med gudstjänstbesök behöver inte betala någonting för att fika.

Gudstjänsterna sker på svenska, men skulle någon behöva tolkning till engelska så kan vi oftast ordna det. Meddela om möjligt gärna detta i förväg genom att kontakta någon av de personer som du hittar under fliken ”kontakt”.

Du är varmt välkommen till gudstjänst i Jonsereds Missionskyrka!

Kika in på församlingsbladet här för att se när nästa gudstjänst är.