Konfirmationsläsning 17/18

i
 Jonsereds & Sävedalens Missionskyrkor

Sedan många år driver vi tillsammans med Sävedalens Missionskyrka ett stort och omtyckt konfirmationsarbete. Genom detta, i diskussioner, gemenskap, drama, gudstjänster och andakter vill vi ge kunskap och upplevelser av vad den kristna tron handlar om. Dessutom satsar vi på att konfirmationsläsningen ska vara rolig och spännande. Det blir mycket lek, sport och underhållning!

I konfirmationsläsningen får vi tillsammans försöka finna vägar och svar.
Vad du än tror när konfirmationstiden är slut, har du vuxit en bit i förståelsen av livet, dig själv och kristen tro. Ta chansen att växa. Alla människor är på väg… Ingen är färdig.

FÖR VEM
Vi inbjuder in dig som är född år 2003 eller tidigare.

UPPLÄGG
Läsningen sker på torsdagar och pågår från november 2017 till maj 2018 och innehåller lektioner, samt tre läger under året, varav det sista är sex dagar.

KOSTNAD
För studiematerial, läger, mat, resor, foto och hyra/kem- tvätt av konfirmationskåpor tar vi ut ett självkostnadspris på 2500 kr.

LEDARE
Ett arbetslag av ideella ledare med personer i olika åldrar, tillsammans med församlingarnas pastorer och ungdomsledare.

INFORMATION
Konfirmander och föräldrar möts till en första informationsträff med inskrivning vid ett datum i november i Sävedalens Missionskyrka, Skolvägen 8. Konfirmationsläsningen startar sedan i mitten av november. Kontakta oss för info om datum och tider.

SÄVEHOF?
Du som spelar handboll i IK Sävehof kommer få mer information i september då du får en speciell inbjudan genom klubben om handbollskonfirmationen. Men det går självklart bra att anmäla sig redan nu! Glöm inte att markera i anmälan att du spelar i Sävehof.

ANMÄLAN
Anmälan har stängt. (Sista anmälningsdag 31/9)


FRÅGOR

David Nilsson
Tel: 070-38 56 316
E-post: ungdomsledare@jonseredsmissionskyrka.se

Noomie Hammar
Tel: 0739-164578
E-post: konfa@savedalensmissionskyrka.se

 

SVENSKA MISSIONSKYRKAN/ EQUMENIAKYRKAN OCH SMU/EQUMENIA
Svenska Missionskyrkan är ett av de kristna samfunden i Sverige, som nu tillsammans med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige har bildat en nytt samfund som heter Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan är ”en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen”. Läs mer om Equmeniakyrkan här: Equmeniakyrkan.se

SMU, Svenska Missionskyrkans Ungdom, var tidigare namnet på Missionskyrkans barn– och ungdomsverksamhet. Numera heter Equmeniakyrkans barn- och ungdomsverksamhet istället Equmenia. Läs mer om Equmenia här: Equmenia.se Konfirmationsläsning är en del av detta arbete. Oavsett om du har varit med tidigare i barn- och ungdomsverksamheten eller inte, så är du självklart välkommen till konfirmationsläsningen.

Vad innebär det att Konfirmeras hos oss?
Inom Equmeniakyrkan är konfirmationen
 inte direkt knuten till varken dopet eller nattvarden. 
Främst betonas själva undervisningen och konfirmationshögtidens förbönsakt. Under lästiden får man möjligheten att arbeta med livsfrågor som: ”Vem är jag ?”, ”Vad är meningen?”, ”Hurdan är Gud?”. Det som bekräftas vid konfirmationen är att konfirmanden fått undervisning, att hon/han finns med i Guds stora sammanhang och omsorg, att hon/han är sedd och att Gud och människor räknar med henne/honom. För den som vill ger vi också möjlighet att ta emot nattvarden och att låta döpa sig.

Hur kommer det att bli? Med mig själv? Med vår värld? Vad kan jag lita på? Finns det någon Gud? Hur ska jag leva? Varför finns det så mycket ont i världen? Vem är Jesus?